Nagrade i pohvale | Awards and Honorable mentions | Mini restART 2018

Pogledajte radove nagrađenih i pohvaljeni učesnika ovogodišnjeg konkursa.

I Kategorija | I Category
Uzrast 4-7 godina | Age 4-7 years

Nagrađeni autori | Awarded Authors

 

I Filip Grujic 1 nagradaI nagrada | 1st Prize
Filip Grujić
7 godina | 7 years
Dečji kulturni centar Beograd, Beograd, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Katarina Bulajić Pavlović

I Lora Cholakova 1 nagradaI nagrada | 1st Prize
Lora Cholakova
7 godina | 7 years
Children’s Art School  “Kolorit“, Pleven, Bulgaria
Likovni pedagog | Art Teacher: Maia Ananieva

I Hana Surovi 2 nagradaII nagrada | 2nd Prize
Hana Surovi
5 godina | 5 years
PU „Radosno detinjstvo“, Vrtić „Novosađanče“, Novi Sad, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Olivera Kulešević, Jelena Atelj

I Stefan Angeleski 3 nagradaIII nagrada | 3rd Prize
Stefan Angeleski
4 godine | 4 years
Atelje Bojar, Skopje, Makedonija
Likovni pedagog | Art Teacher: Ljupčo Bojarov

Posebne pohvale | Honorable mentions

 

I Relja Vojnovic pohvalaRelja Vojnović
6 godina | 6 years
Dečji likovni atelje, Novi Sad, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Dragan Jajić

I Vanja Kaurin pohvala_Vanja Kaurin
6 godina | 6 years
Vrtić „Zvončić“, Kać, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Andrijana Kondić, Gordana Rogić

I Patrik Cavar pohvala-Patrik Ćavar
4 godine | 4 years
Individualni učesnik | Individual Participant
Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina


II Kategorija | II Category
Uzrast 8-11 godina | Age 8-11 years

Nagrađeni autori | Awarded Authors

 

II Augusté Ligeikyté 1 nagradaI nagrada | 1st Prize
Augusté Ligeikyté
10 godina | 10 years
Art Studio „Varsa“, Klaipéda, Lithuania
Likovni pedagog | Art Teacher: Loreta Laurinavičiené

II Ernesta Neverovska 2 nagrada_II nagrada | 2nd Prize
Ernesta Neverovska
10 godina | 10 years
Vievis Art School, Vievis, Lithuania
Likovni pedagog | Art Teacher: Augenis Kasputis

II Marjan Rajković 2 nagrada-II nagrada | 2nd Prize
Marjan Rajković
8 godina | 8 years
Likovna radionica „EmArt“, Subotica, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Emilija Grubanov Martinek

II Stefan Seratlić 3 nagradaIII nagrada | 3rd Prize
Stefan Seratlić
10 godina | 10 years
Atelje Morariu, Vršac, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Daniela i Dominika Morariu

II Milan Basta 3. nagradaIII nagrada | 3rd Prize
Milan Basta
9 godina | 9 years
Likovna radionica „BLOK ART“, Novi Sad, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Ljubica Tankosić

Posebne pohvale | Honorable mentions

 

II Bojan Nesic pohvala-Bojan Nešić
9  godina | 9 years
Dečji kulturni centar Beograd, Studio za strip i karikaturu, Beograd, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Mileta Miloradović

II Anastasija Šoršokanović pohvalaAnastasija Šoršokanović
11  godina | 11 years
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Braniša Đorđević

II Dale Elwin pohvalaDale Elwin
10  godina | 10 years
Roatan Art Classes, French Harbor, Roatan, Honduras
Likovni pedagog | Art Teacher: Jennifer Irias


III kategorija | III Category
Uzrast 12-15  godina | Age 12-15 years

Nagrađeni autori | Awarded participants

 

III Jana Perić 1 nagradaI nagrada | 1st Prize
Jana Perić

13 godina | 13 years
OŠ „Sveti Sava“, Velika Plana, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Živoslav Jovanović

III Yelyzaveta Khvostyk 2 nagradaII nagrada | 2nd Prize
Yelyzaveta Khvostyk
14 godina | 14 years
Raphael Art Studio, Kyiv, Ukraine
Likovni pedagog | Art Teacher: Nataliia Minina

III Slađan Pulović 3 nagradaIII nagrada | 3rd Prize
Slađan Pulović
14 godina | 14 years
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Danijela Lilić

Posebne pohvale | Honorable mentions

 

III Marko Ćurčija pohvalaMarko Ćurčija
12 godina | 12 years
OŠ „Branko Ćopić“, Beograd, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Dragana Malušić

III Višnja Vranješ pohvalaVišnja Vranješ
14 godina | 14 years
Individualni učesnik | Individual participant
Novi Sad, Srbija

III Bojana Ulić pohvalaBojana Ulić
12 godina | 12 years
OŠ „Mitropoli Mihailo“, Sokobanja, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Marijana Petrović


IV Kategorija | IV Category
Uzrast 16-18 godina | Age 16-18 years

Nagrađeni autori | Awarded participants

 

IV Kruna Jevtić 1 nagrada
I nagrda | 1st Prize
Kruna Jevtić

16 godina | 16 years
Individualni učesnik | Individual participant
Beograd, Srbija | Belgrade, Serbia

IV Valentina Govedarica 2 nagradaII nagrada | 2nd Prize
Valentina Govedarica

18 godina | 18 years
Individualni učesnik | Individual participant
Zemun, Srbija | Serbia

IV Lidija Zeljić 3 nagradaIII nagrada | 3rd Prize
Lidija Zeljić

18 godina | 18 years
Individualni učesnik | Individual participant
Beograd, Srbija | Serbia

Posebne pohvale | Honorable mentions

 

IV Katarina Pajkić pohvalaKatarina Pajkić
18 godina | 18 years
Tehnička škola „Prota Stevan Dimitrijević“, Aleksinac, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Lidija Bujić

IV Dominik Višnjić pohvalaDominik Višnjić
18 godina | 18 years
Srednja Strukovna škola, Varaždin, Croatia
Likovni pedagog | Art Teacher: Doris Klopotan

IV Katarina Stojanović pohvalaKatarina Stojanović
16 godina | 16 years
Gimnazija „9. maj“, Niš, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Svetlana Mićić


V Kategorija | V Category
Srednje umetničke škole | High Art Schools

Nagrađeni autori | Awarded participants

 

V Jovana Plazinić 1 nagradaI nagrada | 1st Prize
Jovana Plazinić

18 godina | 18 years
Umetnička škola, Užice, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Marijana Todorović

IV Andrijana Krstić 2 nagradaII nagrada | 2nd Prize
Andrijana Krstić

18 godina | 18 years
Umetnička škola Niš, Niš, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Ivana Stanković

IV Milica Jovanović 3 nagradaIII nagrada | 3rd Prize
Milica Jovanović

16 godina | 16 years
Škola za dizajn, Beograd, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Vesna Tatar

Posebne pohvale | Honorable mentions

 

V Anđela Šaponjić pohvalaAnđela Šaponjić
15 godina | 15 years
Mašinsko-saobraćajna škola, Umetničko odeljenje, Čačak, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Sofija Vojinović

V Lena Antić pohvalaLena Antić
16 godina | 16 years
Škola za dizajn, Beograd, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Miroslava Lazarević-Petrović

V Sonja Platanić pohvalaSonja Platanić
16 godina | 16 years
Škola za dizajn tekstila, Beograd, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Irena Jovanović

V Lilia Sopadzhieva pohvalaLilia Sopadzhieva
18 godina | 18 years
National High School of Stage and Film Design, Plovdiv, Bulgaria
Likovni pedagog | Art Teacher: Mihaela Ivanova

V Andrea Damnjanović pohvalaAndrea Damnjanović
16 godina | 16 years
Škola primenjenih umetnosti, Šabac, Srbija
Likovni pedagog | Art Teacher: Ivan Vujanić


Pohvaljeni mentori | Praised mentors

Maia Ananieva
Children’s Art School “Kolorit“, Pleven, Bulgaria

Augenis Kasputis
Vievis Art School, Vievis, Lithuania

Katarina Bulajić Pavlović
Atelje Kabupa, Beograd, Srbija

Ivana Veličković
OŠ „Vuk Karadžić“, Preševo, Srbija

Ivana Stanković
Umetnička škola Niš, Niš, Srbija


Za autore i mentore koji nisu prisustvovali otvaranju izložbr,  diplome i nagrade biće poslate poštom u toku januara 2019. godine.

Domaći primaoci snose troškove slanja brzom poštom, za inostrane autore i mentore troškove slanja snosi organizator.

For authors and mentors who did not attend the opening of the exhibition the diplomas and awards will be sent by post during January 2019.

Domestic receivers bear the cost of sending by post, for foreign authors and mentors the cost of sending are borne by organizer.


Članovi žirija  | Jury Members

ziri-jury-mini-restart-2018

mr Dragan Cvetković,
magistar slikarstva | Master in Painting,
Član Umetničkog saveta udruženja likovnih umetnika Srbije
Member of the Art Council of the Association of Visual Artists of Serbia;
Vera Stanišić-Rončević,
diplomirana slikarka | Graduated in Painting;
dr Ana Milošević,
istoričarka umetnosti | PhD Art Historian;
Slađana Kazaković,
istoričarka umetnosti | an Art Historian,
stručni saradnik u Centru za kulturu „Masuka“
Expert Associate of the Cultural Center „Masuka“;
mr Snežana Grozdanović,
magistar slikarstva | Master in Painting,
autor projekta Mini restART
Author of the project Mini restART.


Otvaranje izložbe Mini restART  | The Opening of the Exhibition Mini restART
Galerija Centra za kulturu „Masuka“ | The Gallery of Cultural Center „Masuka“
15. decembar 2018. | December 15th 2018
Velika Plana

opening-mini-restart-2
opening-mini-restart-3

opening-mini-restart-1

VELIKA UMETNOST MALIH DELA

Na ovogodišnji, prvi dečji likovni konkurs malog formata Mini restART, pristiglo je 3733 rada dece uzrasta od četiri do osmanaest godina iz preko 80 gradova Srbije, država regiona Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Mađarske i Bugarske, ali i iz Ukrajine, Litvanije i dalekog Hondurasa i Egipta.

Uslove konkursa ispoštovalo je 2408 domaćih i 404 inostrana učesnika sa 3042 rada. Prihvaćeni radovi poslati su iz 19 predškolskih ustanova, 127 osnovnih škola, 18 srednjih škola i gimnazija, 9 srednjih umetničkih škola, 3 dečja i kulturna centra, 26 privatnih ateljea i od strane 141 individualnog učesnika. Odabrano je 844 rada za izlaganje, dodeljeno je 18 nagrada, 17 pohvala autorima i 5 pohvala likovnim pedagozima.

Tema je bila slobodna, dok zadata dimenzija rada od 15×15 centimetara nije predstavljala prepreku u stvaranju maštovitih dela različitim crtačkim, slikarskim, grafičkim i kombinovanim tehnikama. Uživali smo otvarajući svaku pošiljku, nalazeći koliko je jezik umetnosti univerzalan bez obzira na kulturološke razlike i mesto življenja. Divili smo se mudrosti čula najmlađih koji su jedinstvenim govorom linije i boja delili slična interesovanja i uvodili nas u svoj intimni svet iskreno i bez zadrške. Pred radovima starijih učesnika, srednjoškolaca, bili smo zatečeni zrelošću i izgrađenom veštinom.

Stručni žiri imao je divan izazov, ali i vrlo težak zadatak u odabiru nagrađenih i pohvaljenih radova u pet kategorija. Nimalo laka nije bila ni selekcija radova za finalnu izložbu i izbor kolekcija. Smernice u vrednovanju kvaliteta radova bile su opšti likovni utisak, kreativnost, vladanje kompozicijom, likovnim elementima i tehnikama, uzrast i inovativni pedagoški rad mentora. U uži krug potencijalno nagrađenih i pohvaljenih radova ušao je veći broj autora izuzetno kvalitetnim likovnim ostvarenjima. Konačni izbor žirija bio je vrlo nezahvalna odluka – od najboljih izabrati najbolje.

U nadi da smo ovim konkursom postavili temelje budućih susreta, kulturne i obrazovne interakcije negovanjem dečjeg likovnog stvaralaštva, zahvaljujemo svim učesnicima na uloženom trudu, kreativnim radovima i velikom odzivu kojim su prvi saziv Mini restARTa uvrstili u značajnu međunarodnu manifestaciju. Očekujemo vas i sledeće godine!

mr Snežana Grozdanović,
autor projekta


BIG ART OF SMALL WORKS

At this year’s first children’s small format art competition Mini restArt, 3733 works of art were submitted by children aged four to eighteen from over 80 cities of Serbia, from countries of the region of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Hungary and Bulgaria, but also from Ukraine, Lithuania and distant Honduras and Egypt.

Conditions of the competition were met by 2408 domestic and 404 foreign participants with 3042 works of art. Accepted works were sent from 19 preschools, 127 primary schools, 18 secondary schools and gymnasiums, 9 secondary art schools, 3 children’s and cultural centers, 26 private art studios and 141 individual participants. 658 works of art were selected for the exhibition, 18 works of art were awarded and 18 honorary mentions were given to authors and 5 to art pedagogues.

The theme was free, while the given work dimension of 15х15 cm did not represent an obstacle in the creation of imaginative works by various drawing, painting, graphic and combined techniques. We enjoyed opening the mail, finding out how much the language of art is universal regardless of the cultural differences and place of living. We were admiring the wisdom of the senses of the youngest, who shared same interests with the unique speech of the line and colors, and brought us into their intimate world sincerely and without restraint. Looking at the works of art of older participants, high school students, we were overwhelmed by maturity and acquired skills.

An expert jury had a great challenge, but also a very difficult task in the selection of award-winning and praised works of art in five categories. There was not an easy selection of works for the final exhibition and not an easy selection of collections as well. Guidelines in evaluating the quality of works were a general visual art impression, creativity, mastery of composition, visual art elements and techniques, age and an innovative pedagogical work of mentors. A greater number of authors with high-quality artistic achievements entered the shortlist of potentially awarded and praised works of art. The final selection of the jury was an extremely ungrateful decision – to choose the best from the best.

Hoping that, with this competition, we have laid the foundations of future encounters, cultural and educational interactions by nurturing children’s artistic creativity, we would like to thank all the participants for their efforts, creative work and their great response that included the first convocation of the Mini RestART in the  manifestation of international  importance. We are expecting you next year!

MA Snežana Grozdanović,
Author of the project


cover of catalog


logo restart
Organizator | Organizer
Obrazovno-kreativni centar RESTART | Educational and Creative Center RESTART
Velika Plana

Članovi tima | Team Members
Snežana Grozdanović, Uroš Stojiljković, Mirjana Grozdanović
Volonteri  | Volunteers
Nikoleta Nikolić, Ivana Tomas, Davor Arsić, Nataša Mihailović
Posebna zahvalnost | Special Thanks
Nada Šakić, Web site „Zelena učionica“,
Ljubinka Boba Nedić,
Nataša Marković,
Ivana Stojanović,
Nataša Arsić,
Tanja i Slađana Novaković,
Dijana Komnenović,
Jorgovanka Pešić,
Turističko-sportski centar Velika Plana


Pokrovitelji projekta | Sponsors of the Project