Међународни ликовни и домаћи литерарни конкурс Мини рестАРТ 2022.

logo restart
Образовно-креативни центар РЕСТАРТ

расписује конкурс

cropped-puz-1234.jpg

   Мини рестАРТ 2022.

„Друга страна облака“

2. Национални дечји литерарни конкурс кратке приче
4. Међународни дечји ликовни конкурс малог формата

Тема конкурса: Фантастика и надреализам


УСЛОВИ
ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА

Право учешћа имају деца и млади Републике Србије, узраста од 9 до 18 година. На конкурс могу учествовати основне, средње и приватне школе, дечји центри, удружења, организације неформалне едукације. Појединци могу учествовати индивидуално.

Категорије
– I категорија, узраст од 9 до 11 година;
– II категорија, узраст од 12 до 14 година;
– III категорија, узраст од 15 до 18 година.

Дужина кратке приче највише до две стране А4 формата, фонт New Times Roman, величина фонта 11, линија параграфа 1, маргине 2,54.

Установе групно могу послати најмање 10 и највише 30 литерарних радова. Један аутор/ка из установе може учествовати највише са два различита литерарна рада. Појединци могу учествовати индивидуално са највише два литерарна рада.

Награде
Стручни жири доделиће највише до 30 награда и посебних похвала за све узрасне категорије.
Награђени и похваљени аутори/ке добиће дипломе и медаље. Одштампани радови биће изложени.

Пријава на конкурс
Обавезна је пријава учешћа електронском поштом. Одштампану пријаву послати са литерарним радовима у пошиљци поштом. 
Групну или индивидуалну пријаву преузети на крају чланка овог конкурса.

У потпису литерарног рада навести следеће податке:
– индивидуални учесници: име и презиме, године старости, индивидуално учешће, адреса и место, контакт телефон и адреса електронске поште;
– групни учесници: име и презиме, године старости; назив установе, адреса и место, контакт телефон и адреса електронске поште установе; име и презиме ментора, контакт телефон и адреса електронске поште ментора. 

Слање литерарних радова
Сваки литерарни рад слати поштом одштампан у три примерка.
Установе и групни учесници шаљу јединствену поштанску пошиљку свих учесника и ментора.
Електронском поштом послати истом поруком попуњену групну пријаву и прилоге литерарних радова у форми Ворд документа за сваког учесника/цу.
Индивидуални учесници шаљу електронском поштом један прилог литерарног рада у форми Ворд документа и попуњену индивидуалну пријаву.
Поље наслова електронске поште треба да садржи следеће податке: Литерарни конкурс, назив установе за групне учеснике, град/место; име и презиме за индивидуалне учеснике, град/место.
Подаци адресе организатора налазе се на крају конкурса.


УСЛОВИ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА

Право учешћа имају деца и млади узраста од 4 до 18 година. На конкурс могу учествовати предшколске установе, основне и средње школе, уметничке школе, удружења грађана, дечји културни центри, ликовни атељеи и сличне установе или организације. Појединци могу учествовати индивидуално.

Димензија радова: искључиво 15х15 центиметара.

 Категорије
– I категорија, узраст од 4 до 7 година;
– II категорија, узраст од 8 до 10 година;
– III категорија, узраст од 11 до 14 година;
– IV категорија, узраст од 15 до 18 година;
– V категорија, средње уметничке школе, узраст од 14 до 18 година.

Дозвољени су дводимензионални радови на папиру рађени различитим сликарским, цртачким и графичким техникама. Радови морају  бити оригинални, самостално рађени без интервенција одраслих, настали у протекле две године. Радови не  смеју бити опремљени, урамљени нити каширани. Неће се примати тродимензионални радови (скулптуре, керамика, мозаик и слично), радови који садрже органске материје и радови који су пресавијени, послати у ролни или оштећени у транспорту због неадекватне заштите.

Установе могу послати најмање 10 и највише 30 ликовних радова.
Уколико учествују и млађи и старији разреди из исте основне школе, дозвољено је слање највише до 60 радова јединственом пошиљком.
Уметничке школе могу послати највише до 60 радова учесника свих смерова.
Један аутор/ка групно или из установе може учествовати највише са два различита ликовна рада.
Појединци могу учествовати индивидуално са највише два ликовна рада.
Различити ментори из исте установе не могу слати појединачне пошиљке радова за групно учешће, нити пријављивати ученике за индивидуално учешће.

Награде
Стручни жири одабраће за излагање до 1080 ликовних  радова и доделиће највише до 100 награда и посебних похвала за све узрасне категорије.
Жири ће доделити и ликовним педагозима одређен број похвала за изузетан стваралачки
допринос и најуспешније послате збирке радова.
Награђени и похваљени аутори/ке добиће дипломе, медаље и изложбени каталог.
Свим селектованим излагачима организатор прослеђује дипломе електронском поштом у форми ЈПГ документа за штампање.

Пријава на конкурс
Обавезна је пријава учешћа електронском поштом. Одштампану пријаву послати са ликовним радовима у пошиљци поштом. 
Домаћи учесници/це користе ћириличну пријаву и табелу на српском језику. Инострани и учесници из држава региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија) користе пријаве и табеле на енглеском језику.

На полеђини сваког ликовног рада мора бити залепљена табела са подацима о учеснику.
Групну или индивидуалну пријаву и табеле преузети на крају чланка овог конкурса.


ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Учешће на конкурсу је бесплатно. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

Радове аутора/ки који нису испоштовали услове конкурса и послати су без потпуних података, табела и пријаве, или су оштећени приликом транспорта због неадекватне заштите пошиљке, жири неће разматрати.

Послати радови се не враћају и постају својина Образовно-креативног центра РЕСТАРТ. Организатор може без надокнаде и сагласности аутора/ке излагати, репродуковати, публиковати, штампати и отуђити радове у сврху поклона донаторима, као и у циљу финансирања реализације пројекта.

Конкурс је отворен од 20. марта до 15. јуна 2022. године.
Пошиљке морају стићи до 15. јуна 2022. године.

Литерарне и ликовне радове слати на следећу адресу:
Центар РЕСТАРТ
( за конкурс Мини рестАРТ )
Ул. 1300 каплара бр.18
11320 Велика Плана

Жирирање радова: август 2022.
Објављивање резултата конкурса: најкасније до 30. септембра 2022. године.
Награђени аутори/ке и ликовни педагози/шкиње биће лично обавештени електронском поштом.
Свечана додела диплома и отварање изложбене поставке: друга половина октобра 2022. године.
Слање диплома електронском поштом: новембар 2022-јануар 2023. године.

Пожељно је да домаћи награђени, похваљени аутори/ке и ментори/ке лично преузму своје дипломе и медаље. Трошкове пута сносе аутори.
Домаћи аутори/ке и установе сносе трошкове поштанских пошиљки од стране организатора уколико своје дипломе и медаље не преузму на свечаном отварању.

Објаве и резултате конкурса пратити на:
http://www.minirestart.wordpress.com
http://www.facebook.com/minirestART

Контакт
E-mail: minirestart15x15@gmail.com
Тел. 064 11 69 361 (после 13.30 сати)
или приватном поруком на  www.facebook.com/minirestART


ПРИЈАВЕ И ТАБЕЛЕ ЗА УЧЕСНИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Преузмите конкурс у целости:

2 мишљења на „Међународни ликовни и домаћи литерарни конкурс Мини рестАРТ 2022.

  1. Повратни пинг: Пријавите се на дечји ликовни конкурс малог формата – Мини рестАРТ 2019 – КРУШКИЦА.инфо

  2. Повратни пинг: Конкурс Мини рестАРТ 2021. – mini restART

Затворено за коментаре.