Обавештење за менторе и родитеље| Мини рестАРТ 2019.

Пријаву учесника коју треба послати електронском поштом за овогодишњи конкурс Мини рестАРТ 2019. немојте претварати у неки други документ (JPG, PDF, PNG и слично). Попуњене пријаве искључиво слати у изворном Word документу, какав је постављен у оквиру конкурсне документације. Eлектронске пријаве немојте слати пре него што пошаљете и радове поштом. Тим Центра РЕСТАРТ